Autor: Shejkh ‘Abdul-Latijf Aali-Shejkh

Këto sektete e devijuara e të qelbura që i shohim sot, kanë dalë nga mbulesa e “el-Ikhuanul-Muslimin”. Këto sekte të devijuara e të qelbura që luftojnë Allahun, të Dërguarin e Tij dhe Besimtarët, siç është Al-Kaidah, DAISH (Shteti Islamik i Irakut dhe Shamit), en-Nusrah, si dhe grupe të tjera që qelbura që kanë dalë kundër shoqërisë sonë, madje për fat të keq mes tyre ka edhe nga ata që janë nga shoqëria jonë.

Ne nuk i kemi njohur ata në të shkuarën, derisa na erdhën thirrësat e fitneve dhe sherrit, thirrësat që i ftojnë njerëzit në Xhehenem dhe i mashtruan të rinjtë, i mashtruan njerëzit, shkaktuan fitne dhe e shpërbënë unitetin e Umetit.

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj