Burimi: Fetaua 'abral-hatif ues-sejarah, nr.268

 

Pyetje: Çfarë gjykimi ka sufizmi në Islam?

Përgjigje: Nuk ka sufizëm në Islam! Nuk ka sufizëm në Islam, ata janë prej sekteve të humbura. Ata që i atribuohen sufizmit janë prej sekteve të humbura e që kanë devijuar nga Kur'ani dhe Suneti.

 

Përktheu: Alban Malaj