Bismilah...

 

Ka thënë Shejkh Sa'd el-Husajin, Allahu e mëshiroftë: "Përveç idhujve, bidateve dhe besëtytnive, shteti i Erdoganit ka shtuar edhe shpalljen e shtetit laik, përhapjen e imoralitetit dhe bela të tjera të të gjitha llojeve, ndërkohë që ka zgjedhur metodologjinë e partisë së Ikhuanëve të devijuar si metodologji që zëvendëson metodologjinë e Islamit të vërtetë, ndryshe nga çfarë kanë pretenduar.

Por, ashtu siç ishte fundi dhe mbarimi i shtetit besëtytë i Osmanllinjve, e ashtu siç ishte fundi dhe mbarimi i shtetit të Ikhuanëve të devijuar në Egjipt, ashtu do të jetë edhe fundi dhe mbarimi i shtetit të Erdoganit i cili synon të bëjë bashkë devijimin metodologjik të Ikhuanëve me devijimin metodologjik të Laikëve, siç e ka përshkruar vet Erdogani dhe vëllezërit e tij shejtanë. Por, të gjithë ata do të hidhen në koshin e plehrave të historisë, me forcën, fuqinë dhe mirësinë e Allahut."

 

Shkroi: Shejkh Sa'd Ibën 'Abdurr-Rrahman el-Husajin, Allahu i Lartësuar pastë mëshirë për të, më 29/6/1435 hixhrij

Përktheu: Alban Malaj

 

زادت دولة أرْدُغَان على الأوثان والابتداع والخرافة: إعلان علمانيّة الدّولة ونشر الفاحشة وبقية الموبقات، واختيار منهج حزب الإخوان الضّال منهجاً بديلاً عن منهاج الاسلام الحقّ لا الدّعاية.وكما كانت عاقبة وخاتمة دولة الخرافة العثمانيّة، وكما كانت عاقبة وخاتمة دولة حزب الإخوان الضّالّة في مصر؛ ستكون عاقبة وخاتمة دولة أرْدُغان الرّاغبة في الجمع بين ضلال المنهج الاخونجي وضلال المنهج العلماني، كما يصفه أرْدُغان وإخوانه من الشياطين وسَيُلْقى الجميع في مزبلة التاريخ بحول الله وقوّته وفضله.

كتبه/ الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين - رحمه الله تعالى - في1435/6/29هـ