Autor: Abdur-Razzak bin Abdul-Muhsin el-Bedër

Burimi: Mukhtesar Fikh el-Esmaa el-Husnaa, fq. 48- 49

 

Emrat:

el-Hakku (الْحَقُّ) [i Vërteti]

el-Mubiinu (الْمُبِينُ) [i Qarti]

 

Sa i përket emrit të Allahut – Tebarake ue Te’ala – “el-Hakku”, ai është përmendur në Kuran në trembëdhjetë vende. Prej tyre është Fjala e të Lartësuarit:

﴿فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلۡحَقُّ فَمَاذَا بَعۡدَ ٱلۡحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُۖ فَأَنَّىٰ تُصۡرَفُونَ٣٢

“Ai pra është Allahu, Zoti juaj, i Vërteti, andaj çfarë tjetër ka mbas të vërtetës përveç devijimit? Atëherë qysh po largoheni?” [Junus, 32]

Ka thënë gjithashtu i Lartësuari:

﴿فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَرِيمِ١١٦

“Pra, i Lartësuar është Allahu, Mbreti, i Vërteti; s’ka të adhuruar tjetër me të drejtë pos Atij, Zoti i Arshit madhështor.” [el-Muminun, 116]

Kurse emri “el-Mubiinu” është përmendur në Kuran në një vend të vetëm, i shoqëruar me emrin “el-Hakku”. Ka thënë i Lartësuari:

﴿يَوۡمَئِذٖ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلۡحَقَّ وَيَعۡلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ ٱلۡمُبِينُ٢٥

“Ditën kur Allahu do t’ua japë atyre të plotë shpërblimin e merituar dhe ata e dinë që Allahu është i Vërteti, i Qarti.” [ en-Nuur, 25]

Kuptimi i këtij emri është: Ai është i Qarti me Njëshmërinë e Tij dhe që Ai nuk ka asnjë ortak.

Kurse kuptimi i emrit “el-Hakku” është: Ai tek i Cili nuk ka asnjë dyshim a mëdyshje, as në qënien e Tij, as në emrat dhe cilësitë e Tij dhe as në Uluhijen e Tij, që vetëm Ai e meriton adhurimin, sepse Ai është i Adhuruari me hak, me të drejtë, e nuk ka asnjë të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Atij, sepse Allahu – Tebarake ue Te’ala – është i Vërteti, emrat dhe cilësitë e Tij janë të vërteta, veprat dhe fjalët e Tij janë të vërteta, feja dhe ligji i Tij janë të vërteta, lajmet e Tij janë të gjitha të vërteta, premtimi i Tij është i vërtetë dhe takimi me Të është i vërtetë.

Gjithashtu, Profeti – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem – e hapte namazin e tij të natës duke i pohuar këto kuptime, siç ka ardhur në hadithin që ka transmetuar Ibën ‘Abbasi – radijAllahu ‘anhuma –, i cili ka thënë: Profeti – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem – kur çohej natën që të falte namaz, thoshte:

اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ لكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ الحَقُّ ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ حَقٌّ، وقَوْلُكَ حَقٌّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والنَّبِيُّونَ حَقٌّ، ومُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ.

“Allahumme lekel-hamdu, Ente Kajjimus-semauati uel-erdi ue men fijhinne, ue lekel-hamdu lekel-mulkus-semauati uel-erdi ue men fijhinne, ue lekel-hamdu Ente Nuurus-semauati uel-erdi ue men fijhinne, ue lekel-hamdu Ente Melikus-semauati uel-erdi, ue lekel-hamdu Entel-Hakku, ue ua’duke el-hakku, ue likauke hak, ue kauluke hak, uel-Xhennetu hak uen-Naaru hak, uen-Nebijjune hak, ue Muhammedun – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem – hak, ues-sa’atu hak. Allahumme leke eslemtu, ue bike amentu, ue ‘alejke teuekkeltu, ue ilejke enebtu, ue bike khaasamtu, ue ilejke haakemtu, fagfirlij ma kaddemtu ue ma akhartu, ue ma esrartu ue me e’alentu, Entel-Mukaddimu ue Entel-Mu`akhiru, la ilahe il-la Ente.” [E ka transmetuar Bukhari dhe Muslimi.]

(O Allah, Ty të takojnë lavdet dhe falenderimet, Ti i mban qiejt dhe tokën dhe gjithçka që ndodhet në to!

Ty të takojnë lavdet dhe falenderimet dhe sundimi i qiejve dhe tokës dhe gjithçka që ndodhet në to!

Ty të takojnë lavdet dhe falenderimet, Ti je Mbreti i qiejve dhe tokës.

Ty të takojnë lavdet dhe falenderimet, Ti je i Vërteti dhe premtimi Jot është i vërtetë, takimi me Ty është i vërtetë, Fjala Jote është e vërtetë, Xheneti është i vërtetë, Xhehenemi është i vërtetë, Profetët janë të vërtetë, Muhamedi – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem – është i vërtetë dhe Dita e Kijametit është e vërtetë.

O Allah, Ty të jam nënshtruar, Ty të kam besuar, te Ty jam mbështetur, te Ty jam kthyer, për Ty armiqësoj e me Ty gjykoj. Andaj më fal muaj gjynahet që kam bërë dhe ato që s’i kam bërë akoma, ato që i bëj fshehurazi dhe ato që i bëj haptazi!

Ti je Ai që sjell dhe vonon gjërat me urtësinë Tënde, s’ka të adhuruar tjetër me të drejtë përpos Teje!)

Allahu – Tebarake ue Te’ala – i ka bërë të larmishme në Librin e Tij provat, argumentet, faktet dhe sqarimet, që Ai është i Adhuruari i Vërtetë e i Paortakë, se dedikimi i adhurimit dikujt tjetër pos Atij është gjë e kotë, lajthitje, devijim dhe degjenerim:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ٦٢

“Kjo sepse Allahu është i Vërteti, kurse çfarëdo që i luten në vend të Tij është e kotë. E me të vërtetë që Allahu është i Larti, i Madhi.” [el-Haxh, 62]

 

Përktheu: Alban Malaj