Bismilah...

Burimi: Sualun ue Xheu’uabun min Sherhi el-Kitab “el-Ka’idetu el-Xhel-lijjeh fi et-Teuessuli ue el-Uesileh”, nr. 1350

 

Pyetësi: A lejohet që shtetin e Jehudëve ta quajmë shteti i Izraelit?

Shejkhu: Jo! Këtë emër ia kanë vendosur ata! Ne i themi "shteti i Jehudëve" dhe nuk i themi shteti i Izraelit, sepse Izraeli është Pejgamberi i Allahut Jakubi - alejhis-selam -, ndërsa ky shtet nuk është shteti i Jakubit, përkundrazi është shteti i shejtanit. Ky nuk është shteti i Jakubit - alejhis-selam -. Allahu e ka nderuar Jakubin - alejhis-selam - duke e distancuar prej këtij shteti të fëlliqur e të mallkuar.

 

Përktheu: Servet Mata