Shejkh Abdul‘Azijz Bin Baz

Burimi: http://www.binbaz.org.sa/mat/9914

Pyetje:

Shejkhu i nderuar pyet (një person) për tesbihun me xhemat, nëse imami bën tesbih a bën xhemati tesbih pas tij?

Përgjigje nga Shejkh Bin Baz:

Kjo është bidat, nuk ka bazë, përkundrazi çdo njëri bën tesbih në veten e tij, imami bën tesbih në vete dhe po ashtu çdonjëri prej tyre bën tesbih në vete, dhe e përmend Allahun në veten e tij, kurse (tesbihu) me xhemat është bidat.

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari