Bismilah...

💠 Pyetje: Është transmetuar në hadith nga Pejgamberi se ka thënë:

 مَن أحدَث حَدَثًا أو آوى مُحْدِثًا فعليه لعنةُ اللهِ

Ai që shpik një bidat apo strehon një bidatxhi, mallkimi i Allahut qoftë mbi të...” siç vazhdon hadithi. A do të thotë kjo se çdo bidatxhi është i mallkuar?

💠 Përgjigje: Po! Mallkimi zbret mbi të në varësi të bidateve që ai ka.

 

Përktheu: Jeton Shasivari