Shejkh Salih el Feuzan


 

Pyetësi thotë:  Shejkhu i nderuar, Allahu ju dhëntë sukses, cili është gjykimi për poemat (kasideh) apo siç quhen enashid (ilahijet) e tanishme, a janë ato bidat ashtu siç kam dëgjuar dhe se ata janë prej veprave të Sufistëve, apo se ka lloje të ilahive të ndaluara dhe lloje të ilahive të lejuara?

Shejkh Feuzan: Ilahite janë prej këngëve, dhe tek këngët nuk ka ndonjë gjë të lejuar, ato janë këngë! Po ashtu ilahite janë nga feja e Sufistëve, kërkojnë afrim tek Allahu përmes ilahive, apo ilahitë janë prej fesë së Hizbijve (grupacioneve dhe sekteve), të cilët i nxisin njerëzit, i nxisin të rinjtë me këta poema dhe këto ilahije. Nuk ka hajr në to, sidoqoftë nuk ka hajr në to. Po.


Video në AudioSelefi.org

 


Përktheu: Jeton Shasivari