Imam Muhamed Nasirud-Din el-Albani

Thotë Imam Albani:

Dhe shkurtimisht mund të them se, mbajtësi i flamurit të Xherhit dhe Ta’dilit (kritikimit dhe lavdërimit) në kohën e sotme dhe e meriton atë – dhe me Hak – është vëllai ynë Doktor Rabij’, kurse ata që e refuzojnë atë, nuk e refuzojnë duke qenë të bazuar në dije, kurrë! Përkundrazi, dija është me të.

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj