Shejkh Salih Ibn Se’ad es-Suhajmi

 

Pyetje: Ç’gjykim kanë filmat vizatimorë për fëmijë?


Përgjigje nga Shejkh Salih Ibn Se’ad es-Suhajmi (hafidhahullah): Uallahi o shejkh, duket se me këto po na luftojnë armiqtë e Islamit, kjo për një numër çështjesh: ose për të humbur kohën, ose për të përhapur ndonjë ide të caktuar, ose për të treguar komplotet e qafirave. Kështu që, qëndrimi larg tyre është më parësor. Dhe e pakta që mund të thuhet për to është se ato janë prej muteshabihateve, prej gjërave të paqarta (për gjykimin që marrin në Islam). Madje, nëse ato shoqërohen me muzikë, atëherë absolutisht ato janë harram.

Video AudioSelefi.org

 

Përktheu: Alban Malaj