Bismilah...

Autor: Imam Muhammed Nasiruddin el-Albani (1419 h.)

Burimi: Silsiletul-Huda ue Nur, 25

 

Pyetësi: Hadithi që thotë: “Kërkoni falje për vëllain tuaj dhe lutuni që Allahu ta forcojë atë!” Nga ky urdhër profetik dhe fisnik, a kuptohet se lutja duhet të bëhet bashkë me xhemat që njëri të lutet dhe të tjerët të thonë “amin” apo se çdokush duhet të lutet veçmas për të?

Shejkh Albani: Jo, çdonjëri duhet të lutet vetë për të.

Pyetësi: Aha, çdonjëri vetë.

 

Përktheu: Jeton Shasivari