Bismilah...

Autor: Abdul-Aziz ibën Abdullah ibën Baz (1420 h.)

Burimi: Mexhmu’u Fetaua ue Mekalat Muteneu’uiah, 13/141-142

 

Pyetje: Shpresoj që të sqaroni mënyrën e faljes së namazit të xhenazes ashtu siç është transmetuar saktësisht nga Pejgamberi sepse shumica e njerëzve nuk e dinë këtë namaz?

Përgjigje: Formën e namazit të xhenazes e kanë sqaruar Pejgamberi dhe shokët e tij. Forma e tij fillon kështu:

(Tekbiri i parë): Në fillimi thua “Allahu Ekber” (duke i ngritur duart). Pastaj thua “Eudhu bil-lahi minesh-shejtani raxhim”. Lexon el-Fatihanë dhe një sure të shkurtër ose lexon ca ajete.

(Tekbiri i dytë): Pastaj thua “Allahu Ekber” dhe thua salavatet për Pejgamberin njëjtë siç i thua salavatet në fund të namazeve.

(Tekbiri i tretë): Pastaj thua “Allahu Ekber” për së treti dhe fillon të lutesh për të vdekurin. Më e mira është që të thuash këtë lutje:

Allahumme-gfir li-hajjina ue mejjitinia ue sagirina ue kebirina ue dhekerina ue unthana ue shahidina ue gaibina, Allahumme men ahjejte minna feahjihi alel-iman ue men teueffejtehu minna feteueffehu alel-islam; Allahumme-gfir lehu uer-rhamhu ue aafihi u’afu anhu, ue ekrim nuzulehu ue uessi’ë medkhalehu, uegsilhu bil-mai ueth-thelxhi uel-bered. Ue nakkihi minel-khataja kema nekkajte eth-theube el-ebjad mine-denesi ue ebdilhu daran khajran min darihi ue ehlen khajran min ehlihi ue seuxhan khajran min zeuxhihi, ued-dkhilhu el-xhennete ue e’idh’hu min adhab el-kabr, ue min adhab en-nar uefsih lehu fi kabrihi ue neu-uir lehu fihi, Allahuumme la tahrimna exhrehu ue la tudil-lena badehu

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، و مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَافْسَحْ له في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ له فِيهِ للَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

Të gjitha këto lutje janë transmetuar nga Pejgamberi por nëse thotë lutje tjera përveç këtyre, nuk ka problem. Si për shembull të thotë:

اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت

Allahumme in kane muhsinen fezid fi ihsanini, ue in kane musiien fetexheu-uez an sejjiatihi, Allahumme-gfir lehu ue theb-bit-hu bil-kaulith-thabit

(Tekbiri i katërt): Pastaj thua “Allahu Ekber” dhe qëndron pak ashtu pa thënë gjë, pastaj jep selam vetëm nga ana e djathtë duke thënë “Esselamu alejkum ue rahmetullah.

Është Sunet që kur imami të falë namazin e xhenazes, të qëndrojë te koka nëse i vdekuri është burrë dhe të qëndrojë midis trupit nëse i vdekuri është grua, sepse kjo është transmetuar nga Pejgamberi nga hadithi i Enesit dhe i Sumrah bin Xhundub, radijAllahu anhuma. Kurse sa i përket fjalës së disa dijetarëve që thonë: “Sunet është që të qëndrohet te gjoksi i burrit.” Ky mendim është i dobët dhe nuk ka argument për të ma aq sa dimë ne.

I vdekuri gjatë kohës së faljes së namazit duhet të jetë nga ana e Kibles (nga ana e krahut të djathtë), për arsye se i Dërguari i Allahut ka thënë për Kiblen:

إنها قبلة المسلمين أحياء وأمواتًا

“Ajo është Kibleja e Muslimanëve kur janë të gjallë dhe të vdekur.” Sunen Ebi Daud (nr. 2874)

 

Allahu është Dhënësi i suksesit.

_________________________-

Shënim i përkthyesit:

Dy lutje të ngjashme me këtë më lart:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

Allahumme-gfir lehu uerr'hamhu, ue 'aafihi ua'fu 'anhu, ue ekrim nuzulehu, ue ues-si' mudkhalehu, ue-gsilhu bil-maai ueth-thelxhi uel-bered, ue nek-kihi minel-khataaja kema nekkajte eth-thubel-ebjada mined-denes, ue ebdilhu daaran khajran min daarihi, ue ehlen khajran min ehlili, ue zeuxhen khajran min zeuxhihi, ue edkhilhul-Xhennete, ue e'idh-hu min 'adhabil-kabri ue min 'adhabin-naar

"O Allah, fale atë (të vdekur) dhe mëshiroje. Shpëtoje dhe pastroje prej gjunaheve, nderoje me vendin që i ke përgatitur, zgjeroja varrin e tij, pastroje atë prej gjunaheve me ujë, borë dhe breshër! Largoja mëkatet ashtu siç largohet papastëria prej rrobës së bardhë! Zëvendësoja vendbanimin e tij me një vendbanim më të mirë, të afërmit e tij me të afërm më të mirë, bashkëshorten e tij me një më të mirë dhe fute atë në Xhennet. Ruaje prej dënimit të varrit dhe dënimit të Zjarrit!" Transmeton Muslim, 963

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانٍ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

Allahumme-gfir lihaj-jina ue mej-jitina, ue sagiirina ue kebiirina, ue dhekerina ue unthaana, ue shaahidina ue gaaibina, Allahumme men ahjejtehu minna fe-ahjihi 'alel-islam, ue men teuef-fejtehu minna fe-teueffehu 'alel-Iman, Allahumme la tehrimna exhrahu, ue la tudil-lena ba'deh

"O Allah, fali të gjallët tanë dhe të vdekurit tanë, të vegjlit tanë dhe të rriturit tanë, meshkujt dhe femrat, ata që janë të pranishëm dhe ata që nuk janë të pranishëm! O Allah, atij që i jep jetë prej nesh, bëje të jetojë me Islam. Atij që ia sjell vdekjen prej nesh, bëje të vdesë me iman! O Allah, mos na privo nga shpërblimi i tij, dhe mos na devijo neve pas tij!" Transmetojnë Ebu Daudi (3203) dhe Ibën Maxheh (1498). 

Burimi: https://selefi.org/index.php/fikh/554-dhikri/2563-lutjet-ne-namazin-e-xhenazes-shejkh-abdur-razzak-el-beder

 

Përktheu: Jeton Shasivari

19 Sefer 1445 h.

4 Shtator 2023 g.

Gostivar