Autor: Sulejman bin Selimullah er-Ruhejli

 

Nuk lejohet që të martohet një grua që është pasuese e Sunetit me një burrë që është pasues i bidatit, sidomos kur është pasues i bidateve të dukshme, siç janë Khauarixhët dhe të ngjashmit me ta. Dhe nuk i lejohet burrit që është pasues i Sunetit që të martohet me një grua nga pasuesit e bidatit, nga bidatet që janë të dukshme. E kanë pyetur Imam Ahmedin për martesën e një burri nga pasuesit e bidatit me një grua nga Ehli Suneti, kurse ai refuzoi që të bëhet kjo martesë.

 

Përktheu: Jeton Shasivari