Autor: Shejkh Abdur-Rrazzak ibën Abdul-Muhsin el-Abbad

Burimi: Kitabudh-dhikri ued-du'aai

 

 

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

E`uudhu bikelimatil-Lahit-tammati min gadabiHi ue `ikaabihi ue sherr-rri `ibadiHi ue min hemezatish-shejatijni ue en jehduruun [1]

 

“Kërkoj mbrojtje me Fjalët e Përsosura të Allahut prej Zemërimit dhe Dënimit të Tij, prej të keqes së krijesave të Tij, prej cytjeve (shqetësimeve që hedhin në zemër) të shejtanëve dhe prej prezencës së tyre!”

 

 

Fundnota:

[1] Transmeton Abdullah ibn `Amr – radijAllahu ‘anhuma – se i Dërguari i Allahut – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem – ka thënë: “Nëse ndonjëri prej jush frikësohet në gjumë le të thotë: “Kërkoj mbrojtje me Fjalët e Përsosura të Allahut prej Zemërimit dhe Dënimit të Tij, prej të keqes së krijesave të Tij, prej cytjeve (shqetësimeve që hedhin në zemër) të shejtanëve dhe prej prezencës së tyre!” [Transmeton Ebu Daudi 3893, et-Tirmidhi 3528]

 

 

Përktheu: Servet Mata