Autor: Shejkh Abdur-Rrazzak ibën Abdul-Muhsin el-Abbad

Burimi: Kitabudh-dhikri ued-du'aai

 

 

(Duaja 1)

 

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Et-tehij-jaatu lil-Lahi ues-salauatu uet-taj-jibaat, Es-selamu `alejke ejjuhen-Nebijju ue rahmetull-Llahi ue berekaatuHu, Es-selamu `alejna ue `alaa `ibadil-Lahis-saalihiin, Esh'hedu en la ilahe il-lAllah, ue esh'hedu enne Muhammeden `abduHu ue ResuuluHu

 

“Të gjitha madhërimet, të gjitha Namazet dhe adhurimet, lavdet, falenderimet dhe çdo vepër e mirë i takon Allahut. Shpëtimi, Mëshira dhe Begatia e Allahut qoftë mbi Pejgamberin, mbi ne dhe mbi të gjithë njerëzit e devotshëm. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhammedi është rob dhe i Dërguari i Tij.” [1]

 

 

(Duaja 2)

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Allahumme sal-li `alaa Muhammedin ue `alaa ali Muhammed, kema sal-lejte `alaa Ibrahime ue `alaa ali Ibrahim, inneke Hamiidun Mexhiid. Allahumme baarik  `alaa Muhammedin ue `alaa ali Muhammed, kema baarekte `alaa Ibrahime ue `alaa ali Ibrahim, inneke Hamiidun Mexhiid

 

“O Allah, shpëtoje dhe lavdëroje Muhammedin dhe pasuesit e tij, ashtu siç e shpëtove dhe lavdërove Ibrahimin dhe pasuesit e tij, me të vërtetë që Ti je i Lavdëruari, i Madhërishmi dhe i Plotfuqishmi. O Allah, bekoje dhe begatoje me mirësitë e Tua Muhammedin dhe pasuesit e tij, ashtu siç e bekove dhe e begatove Ibrahimin dhe pasuesit e tij, me të vërtetë që Ti je i Lavdëruari, i Madhërishmi dhe i Plotfuqishmi.” [2]

 

 

(Duaja 3)

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Allahumme sal-li `alaa Muhammedin ue ez'uaaxhihi ue dhurr-rrij-jetihi kemaa salejte `alaa ali Ibrahiim, ue baarik `alaa Muhammedin ue ez'uaaxhihi ue dhurr-rrij-jetihi kemaa baarekte `alaa ali Ibrahiim, inneKe Hamiidun Mexhiid

 

“O Allah, shpëtoje dhe lavdëroje Muhammedin, gratë e tij dhe pasuesit e tij, ashtu siç e shpëtove dhe e lavdërove Ibrahimin dhe pasuesit e tij. Si dhe bekoje dhe begatoje Muhammedin, gratë e tij dhe pasuesit e tij, ashtu siç e bekove dhe begatove Ibrahimin dhe pasuesit e tij, me të vërtetë që Ti je i Lavdëruari, i Madhërishmi dhe i Plotfuqishmi.” [3]

 

 

Fundnotat:

[1] Transmeton Abdullah ibn Mes`ud – radijAllahu `anhu –, i cili thotë: “Në fillim, kur u falnim pas Pejgamberit – sal-lAllahu `alejhi ue sel-lem – thoshim në Tesheh-hud: “Es-selamu `alaa Xhibriile ue Mikaiile, Es-selamu `alaa fulanin ue fulanin”, për shkak të kësaj i Dërguari i Allahut – sal-lAllahu `alejhi ue sel-lem – u drejtua nga ne duke na thënë: “Me të vërtetë që Allahu është Es-Selam (Shpëtuesi), prandaj kur të jeni duke u falur thoni (në Tesheh-hud): “Et-tehij-jaatu lil-Lahi ues-salauatu uet-taj-jibaat, Es-selamu `alejke ejjuhen-Nebijju ue rahmetull-Llahi ue berekaatuHu, Es-selamu `alejna ue `alaa `ibadil-Lahis-saalihiin”, pasi nëse e thoni këtë lutje, ajo do ta arrijë çdo rob të Allahut të devotshëm në qiell dhe në tokë. (Më pas thoni): “Esh'hedu en la ilahe il-lAllah, ue esh'hedu enne Muhammeden `abduHu ue ResuuluHu.” [Transmeton Bukhari 831, Muslim 402]

 

[2] Transmeton Abdur-Rrahman ibn Ebi Lejla, i cili thotë: “Më takoi Ka'b ibn ‘Uxhrah dhe më tha: “A të të dhuroj diçka që e kam dëgjuar nga Pejgamberi – sal-lAllahu `alejhi ue sel-lem? I thashë: Patjetër, ma dhuro! Ai më tha: E pyetëm të Dërguarin e Allahut – sal-lAllahu `alejhi ue sel-lem – duke i thënë: O i Dërguari i Allahut, si të dërgojmë salauat mbi familjen dhe pasuesit e tu, pasi Allahu na ka mësuar se si të dërgojmë salauat mbi ty. I Dërguari i Allahut – sal-lAllahu `alejhi ue sel-lem – tha: Thoni: “Allahumme sal-li `alaa Muhammedin ue `alaa ali Muhammed, kema sal-lejte `alaa Ibrahime ue `alaa ali Ibrahim, inneke Hamiidun Mexhiid. Allahumme baarik  `alaa Muhammedin ue `alaa ali Muhammed, kema baarekte `alaa Ibrahime ue `alaa ali Ibrahim, inneke Hamiidun Mexhiid.” [Transmeton Bukhari 3370, Muslim 406]

 

[3] Transmeton Ebu Humejd es-Saaidij – radijAllahu `anhu – se disa njerëz thanë: “O i Dërguari i Allahut, si të dërgojmë salauat mbi ty? Ai tha: Thoni: “Allahumme sal-li `alaa Muhammedin ue ez'uaaxhihi ue dhurr-rrij-jetihi kemaa salejte `alaa ali Ibrahiim, ue baarik `alaa Muhammedin ue ez'uaaxhihi ue dhurr-rrij-jetihi kemaa baarekte `alaa ali Ibrahiim, inneKe Hamiidun Mexhiid.” [Transmeton Bukhari 6360, Muslim 407]

 

Përktheu: Servet Mata