Bismilah...

Autor: Abdur-Rezzak bin Abdul-Muhsin el-‘Abbad el-Bedër

Burimi: Kitabu edh-Dhikri ued-Du’a, fq. 169-170

 

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكُ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

La ilahe il-lAllahu uahdehu la sherike leh, lehul-mulku ue lehul-hamdu juhji ue jumit ue hue hajjun la jemut, bi jedihi el-khajr ue hue ‘ala kul-li shejjin kadiir

“Nuk ka të adhuruar tjetër që meriton adhurimin përveç se Allahut, të Vetmit i Cili nuk ka ortak. Atij i takon sundimi dhe lavdërimi, i Cili sjellë jetë dhe vdekje dhe Ai është i Gjalli i Përhershëm që nuk vdes kurrë. Në dorën e Tij është e mira dhe se Ai është i Plotfuqishëm për çdo gjë.” [1]

_______________

Transmetohet nga Umer ibën el-Khattabi, radijAllahu anhu, se i Dërguari i Allahut, ka thënë: “Ai që hyn në treg dhe thotë: ‘Nuk ka të adhuruar tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut...” Allahu do t’i shkruaj njëmijë të mira, do t’ia fshijë njëmijë të këqija dhe do ta lartësojë me njëmijë grada.” Transmetojnë Tirmidhiu (3428) dhe Ibën Maxhe (2235) i cili ka shtuar duke thënë: “...dhe do t’i ndërtojë një shtëpi në Xhenet.”

 

Përktheu: Jeton Shasivari