Autor: Shejkh Salih el-Feuzan
Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=136196

 


Pyetësi: I nderuar Shejkh, Allahu u dhëntë sukses, ky thotë: Disa studentë të dijes thonë se askush nuk duhet të thotë “Unë jam Selefij” sepse kjo është tezkije për veten. A është e saktë kjo që thonë (këta studentë)?

Përgjigje: Nëse ai e thotë këtë për t’i bërë tezkije vetes, kjo nuk lejohet. Po. Ama, nëse ai e thotë këtë me qëllim që të sqarojë se ai nuk është nga grupacionet dhe xhematet e devijuara dhe që të distancojë veten e tij nga ato, dhe thotë “Unë jam Selefij, unë jam në Menhexhin e Selefëve”, pra e thotë që të distancojë veten e tij (nga grupacionet dhe xhematet e devijuara), atëherë kjo është në rregull. Po.

 

Përktheu Alban Malaj

 

Video në AudioSelefi