Autor: Salih ibën Feuzan el-Feuzan

 

 

Pyetje: Shejkh i nderuar, Allahu ju dhëntë sukses! Kush nuk e bën bidatçiun bidatçi, të cilin e kanë shpallur bidatçi dijetarët, si dhe kanë deklaruar se menhexhi i tij është i shpikur dhe kanë paralajmëruar kundër tij, pra, personi i cili nuk e bën bidatçi atë, a i bashkëngjitet bidatçiut?

 

Përgjigje: Po, ai që nuk e bën bidatçi atë, i bashkëngjitet atij, sepse ai nuk mendon që ai është ne bidat, se vepra e tij nuk është bidat, se njerëzit kanë gabuar që e kanë gjykuar atë me bidat. Po.

 

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj