Autor: Shejkh Muhamed Ibën Salih el-‘Uthejmin

Burimi: Tefsiir Suuratil-Bekarah, 1/169

 

 

Prandaj unë them se ne nuk kemi për t’i mundur Çifutët në emër të nacionalizmit arab, porse do t’i mundim veçse në emër të Islamit. Kush do le të lexojë Fjalën e Allahut të Lartësuar:

 

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

“Dhe tashmë Ne kemi shkruar në Zebur (dhe në gjithë Librat tjerë, në Teurat, Inxhil dhe në Kur’an) pasi Ne e patëm shkruar (që më parë në Leuhin Mahfudh), se robërit e Mi të devotshëm do të trashëgojnë tokën.” [el-Enbijaa`, 105]

 

Pra, Ai e ka caktuar trashëgiminë për robërit e Tij të devotshëm, dhe ajo gjë që kushtëzohet me një cilësi të caktuar, realizohet vetëm se me përmbushjen e asaj cilësie, e nëse nuk përmbushet, ajo nuk realizohet. Kështu që, nëse ne jemi robër të devotshëm të Allahut, ne do ta trashëgojmë tokën fare kollaj, pa u përballur me këto vështirësi, rraskapitje, fatkeqësi dhe fjalime të gjata të cilat nuk mbarojnë kurrë!!”

 

Përktheu: Alban Malaj