Autor: Shejkh Rabij ibn Hadij el-Medkhalij

Burimi: Kaseta e Shejkh Rabijs “el-Menhexhu-Temji’i ue Kauaiduhu.”

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=122122

Pyetja e gjashtë: Esselamu alejkum o Shejkh, kur një dijetar (‘alim) nga Selefët e kritikon një person, a t’i kërkojmë argument?

Përgjigje: Nëse është dijetar (‘alim) që ka peshë, ka mësuar dijen e xherhit dhe t’adilit dhe është i besueshëm, nuk i kërkohet argument. I kërkohet argument nëse e kundërshton atë një dijetar tjetër, atëherë i kërkohet argumenti. Dhe nëse sjell argument, atëherë i jepet përparësi xherhit ndaj t’adilit.

Përktheu: Jeton Shasivari

18 Maj 2015