Shejkh ‘Abdul-Muhsin el-‘Abbad

Burimi: Shkëputur nga libri “Ademul-Meshrju’ijeh et-Ta’awun me’al-Xhema’atil-Mukhalifeh” (fq. 22)


Pyetje: A bën të bashkëpunohet me grupet Islamike të Ikhuanul-Muslimin dhe Xhematit Tablig si dhe të japësh mësim në vendet e tyre (d.m.th. në xhamitë e tyre)?

Përgjigje nga Shejkh ‘Abdul-Muhsin el-‘Abbad – Allahu e ruajt:

“Jo, ai (d.m.th. nxënësi i dijes) nuk mban ligjërata në vendet e tyre dhe as nuk jep mësim atje sepse në të vërtetë ata nuk do të përfitojnë nga ligjëratat dhe mësimet e tij. Përkundrazi, ata veçse do ta përdorin atë si mjet për të realizuar qëllimet e tyre.”

Përktheu: Alban Malaj