Shejkh Rabij ibn Hadij el-Medkhalij

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=140506

Pyetje:

Kur braktiset bidatçiu?

Përgjigje:

Nëse bidatçiu është thirrës, ai braktiset vazhdimisht derisa sa të pendohet. Nëse është injorant, atëherë ai mësohet, kurse dijetari dhe thirrësi që ka ndikim nuk e braktisin atë (injorantin), porse i bëjnë d’auet atij, e nëse ai nuk i përgjigjet dhe tregohet kryeneç, atëherë ai braktiset dhe lihet, dhe ai (dijetari apo nxënësi i dijes) merret me dikë tjetër, u bën d’auet të tjerëve.

Përktheu: Jeton Shasivari