Shejkh Salih el-Feuzan

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=138380

 

Pyetje:

Allahu ju dhëntë mirësi. Kjo pyetje ka ardhur shumë herë, në të pyetësithotë: “A ekziston ndonjë sekt që i thonë Xhamije?”

Përgjigje nga Shejkh Feuzan:

Betohem në Allahun, unë nuk e di atë! Këtë e kanë shpikur me qëllim që t’i largojnë vëllezërit e tyre të cilët thërrasin në Akide dhe Teuhid si dhe në bindje ndaj udhëheqësve musliman, e sollën këtë epitet me qëllim që t’i largojnë njerëzit prej tyre, kjo nuk merret në konsideratë, dhe kjo nuk e dëmton askënd, kjo e dëmton atë që e thotë këtë, ai që e thotë, dëmtohet.

 

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: JetonShasivari