Shejkh Abdul-Muhsin el-Abbad (Allahu e ruajt)


 

Ndërsa fjala “Xhamijeh” është po ashtu e re, pra kjo fjalë ka ardhur për t’i etiketuar me këtë nofkë disa njerëz që kapen pas Sunetit me qëllim që t’i largojnë (njerëzit) prej tyre. Dhe kjo është e ngjashme me etiketimin el-Uehhabijeh (Vehabizmi) që t’i zmbrapsin prej tij (Shejkh Muhamed aman el-Xhamij), pra këtë e bën ai që dëshiron t’i largoj njerëzit prej tij. Kurse ai në realitet erdhi me thirrje (da’ueh) për tek Kurani dhe Suneti.

 

Video në AudioSelefi.org

 

Përktheu: Jeton Shasivari