Shejkh Salih el-Feuzan

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=139807

Pyetje:

Shejkh i nderuar, Allahu ju dhëntë sukses, thotë: “Çfarë thuhet për atë i cili paralajmëron për dijetarët, të cilët dijetarë paralajmërojnë nga njerëzit e bidatit dhe paralajmërojnë nga marrja e mësimit prej tyre, duke u argumentuat se këta (dijetar) pengojnë nga dituria duke paralajmëruar për njerëzit e bidatit?

Shejkh Feuzan:

Ata nuk pengojnë nga dituria, ata pengojnë nga bidati dhe njerëzit e tij dhe këshillojnë që të merret dije nga Ehli Sunneti. Po.

Përktheu: Jeton shasivari