Autor: Shejkh Salih el-Feuzan

 

 

Pyetje: A është e vërtetë që akideja selefije mund të bashkohet me menhexhin ikhuanij apo tabligij apo sufij, te një person i caktuar?

 

Përgjigje: Kontradikta s’mund të bashkojë kurrë dy gjëra që janë të kundërta me njëra-tjetrën. Dy gjëra të kundërta nuk bashkohen. A mund të bashkohet Teuhidi me shirkun? Nuk bashkohen! Dy gjëra të kundërta me njëra-tjetrën nuk bashkohen kurrë. Edhe bidati nuk bashkohet me Sunetin.

 

Kliko këtu për ta parë videon në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj