Autor: Salih bin Feuzan el-Feuzan

 

Pyetje: Një pyetës thotë: “Është njëri që organizon tribuna të davetit dhe ligjërata, dhe thotë: “Nuk ka problem që të ftohet në këtë tribunë një bidatxhi për të mbajtur një ligjëratë, përderisa ai nuk thërret për në bidatin e tij gjatë ligjëratës." A është e saktë kjo fjalë?

Përgjigje: Jo, nuk është e saktë! Nëse ti e fton bidatxhiun dhe ai mban ligjëratë, njerëzit e pranojnë bidatin e tij dhe do të thonë: “Ky nuk ka ndonjë problem! Nuk ka...” Kështu, ata do ta pasojnë atë verbërisht dhe do ta ndjekin atë. Nuk lejohet kjo gjë.

 

Përktheu: Jeton Shasivari