Autor: Shejkh Ubejd el-Xhabirij

Burimi: http://ar.miraath.net/audio/4970

Burimi: Sherhul-Hadith: إِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا “Inne Ummetekum hadhihi xhu’ile ‘afijetuha fi eu’ueliha.” Minuta 01:06:22

Pyetje:

Një pyetës nga Maroku thotë: Vëllai i gruas sime është jo-musliman, kështu që, a konsiderohet ai prej mahremëve të saj? Dhe i lejohet atij që ta shikoj dhe ta vizitoj atë?

Përgjigje nga Shejkh Ubejd el-Xhabirij:

Të gjitha lavditë i takojnë Allahut i Cili e ka begatuar atë me Islam. Kjo është ajo që kuptova nga pyetja jote. Pra, ai është nga mahremet e saj. D.m.th nëse ajo i ka lindur atij (babait të saj) sipas kushteve (sheriatike) të nikahut dhe jo me ndonjë gjë tjetër (jashtë aktit të kurorëzimit), nëse kjo (motra e tij) është nga nikahu, atëherë ajo është bijë, i thuhet filanja e bija e filanit. Porse ajo nuk e trashëgon atë (vëllain) dhe ai nuk e trashëgon atë. Po.

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari