Shejkh Abdul'Aziz bin Baz

Burimi: http://www.binbaz.org.sa/mat/16605

Pyetje: Vajrat që vendos gruaja në kokë, a e ndalojnë depërtimin e ujit në kokë, e që abdesi dhe gusli janë të pavlefshëm?

Përgjigje: Jo, nuk e ndalojnë. Vaji që vihet në kokë, vaji dhe të ngjashmit me të, të cilët vendosen në kokë, nuk e ndalojnë depërtimin e ujit, siç është kënaja e të tjera si këto.

Përktheu: Umm 'Akil