Bismilah...

Shejkh Muhammed Nasirud-Din el-Albanij

Burimi: Seria e kasetave "Silsiletul-Hudaa uen-Nuur", nr.339

Telefonuesi: Shejkhu ynë. Në lidhje me lyerjen e flokëve me fije, ka vajza që i lyejnë flokët me bojra dhe me fije. Cili është gjykimi i tyre në sheriat?

Shejkhu: Nuk lejohet, ky është ndryshim i krijimit të Allahut.

Telefonuesi: Ndryshim i krijimit të Allahut?

Shejkhu: Po

Telefonuesi: Faleminderit shejkhu ynë!

Shejkhu: Jeni të mirëpritur,

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Umm 'Akil