Autor: Shejkh Mukbil Ibën Hadij el-Uadi’ij

 

 

Pyetje: A i lejohet Muslimanes që të shkojë për të lindur në spital, duke e ditur që operacionin e lindjes do ta bëjnë burra jobesimtarë?

 

Përgjigje: Nuk ka problem nëse është e detyruar që të veprojë ashtu kur nuk gjen doktorë të tjerë përveç qafirave. Edhe pse kemi lexuar se asaj nuk i lejohet që të shkojë te mjekët e tjerë përveç se te mjeku Musliman, por ku është argumenti për ketë? Rastet e domosdoshme kanë dispozita të posaçme.

 

Kliko këtu për ta parë videon në AudioSelefi.org

Përktheu: Umm ‘Akil