Bismilah...

Autor: Muhammed ibn Salih el-'Uthejmin

Burimi: Mexhmuu'l fetaua, 4/147

 

 

Pyetje: A e prish abdesin dalja e ajrit nga organi i femrës?

 

Përgjigje: Kjo gjë nuk e prish abdesin, sepse (ky ajër) nuk po del prej vendit të papastërtisë, sikurse del era prej anusit!

 

 

Përktheu: Servet Mata