Bismilah...

Autor: Shejkh Salih el-Feuzan
Burimi: el-Munteka min Fetaua el-Feuzan” fq.429. fetvaja nr.444

 

Është pyetur Shejkh Feuzani, Allahu e ruajtë:

Cili është gjykimi i ndarjes së flokëve në anë dhe jo në mes?

Dhe u përgjigj: “Nuk i lejohet gruas që t’i ndajë flokët e saj në anë. Ka thënë Shejkh Muhammed bin Ibrahim, rahimehullah: “Ndërsa ajo që bëjnë disa gra të muslimanëve në këtë kohë, që i ndajnë flokët në anë apo i mbledhin nga pas apo i mbledhin në majë të kokës si gratë e francezëve, kjo nuk lejohet sepse në të ka përngjasim me gratë e qafirave.” Mbaroi fjala e tij, nga “Mexhmu’ul-Fetaua” të shejkh Muhammed bin Ibrahim (1/47).”

 

 

 

Përktheu: Umm ‘Akil