Bismilah...

Autor: Shejkh Muhamed bin Hadij

 

Pyetje: Ky person pyet për mbajtjen e unazës gjatë periudhës së fejesës, d.m.th në martesë?

Përgjigje: Nuk të lejohet ty. Kjo është pasim i kafirëve, kjo nuk njihet tek muslimanët porse ka ardhur nga kafirët, ka ardhur nga kafirët. Pra, nuk është e lejuar për ty që ta vësh atë.


Ata besojnë se kur ti e vendos (unazën) tek gruaja, atëherë është nisur akti martesor mes jush, kjo është origjina. Dhe kjo gjë bazohet në besimin e tyre në Trinitet. Ata e kalojnë unazën nëpër gishta pastaj e vendosin në vendin e saj. Prandaj, muslimani distancohet nga përngjasimi me kufarët.

Siç e kemi thënë pardje (hadithin) :

من تشبه بقوم فهو منهم

“Kush i përngjason një populli, ai është prej tyre”


Video në AudioSelefi.org


Përktheu: Jeton Shasivari