Bismilah...

Pyetje: A lejohet leximi prej Mus'hafit në namazin e Teravive?

Përgjigje: Nuk ka problem ta veprojë një gjë të tillë duke u bazuar në mendimin më të saktë, nëse ai ka nevojë. Ngase Dhekuani, shërbëtori i Aishes, i printe asaj në namaz dhe lexonte prej Mus'hafit.

 

Përktheu: Servet Mata