Bismilah...

Autor: Muhamed Ibën Salih el-'Uthejmin - Allahu e mëshiroftë

Burimi: Mexhmu'u Fetaua Ibën 'Uthejmin, vëll.20/fq.516

 

Pyetje: A e ka detyrë agjëruesi që ta lexojë të gjithë Kur'anin në muajin e Ramadanit?

Përgjigje: Leximi i të gjithë Kur'anit në muajin e Ramadanit nuk është urdhër i obliguar, porse njeriu në Ramadan duhet të lexojë sa më shumë Kur'an, siç ka qenë i tillë Suneti i të Dërguarit të Allahut - sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem -, ngaqë ai - sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem - e mësonte Kur'anin me Xhibrilin në çdo Ramadan.

 

Përktheu: Alban Malaj