Autor: Shejkh Salih el-FeuzanPyetje: Ky pyetës thotë: A është e saktë fjala që Shejkhul-Islam e ka lejuar  kërkimin e ndihmës për kurim nga Xhindët?


Përgjigje: Nga e kanë gjetur këtë? Nuk e kemi ditur këtë gjë nga Shejkhul-Islami, nuk e kemi ditur këtë gjë nga Shejkhul-Islami! Mirëpo ai ka thënë se ka mundësi që xhindët besimtarë të bëjnë dobi, ka mundësi që ata t’i bëjnë dobi vëllait të tyre nga mesi i njerëzve, nuk tha që bën të kërkohet ndihmë nga ata, porse tha se ka mundësi që ata të bëjnë dobi dhe se nuk kërkohet ndihmë nga ata. Po.

 

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj