Autor: Shejkh Abdul-Muhsin el-Abbad

Burimi: Sunen Ebi Daud, 316

Shejkhu i nderuar Abdul-Muhsin el-Abbad - Allahu e ruajttë - thotë:

Xhihadi është ligjësuar në Islam:

- për t'i mëshiruar krijesat.

- për t'i nxjerrë ata nga errësirat në dritë.

- që të kemi fikh, mëshirë, bamirësi edhe në luftë.

Andaj, nuk lejohet torturimi i trupave të të vrarëve, nuk lejohet vrasja e grave dhe fëmijëve; nuk lejohet djegja me zjarr. Në këto çështje njerëzit e dijes kanë bërë përjashtime në mes tyre.

Përktheu: Jeton Shasivari