Bismilah...

Autor: Shejkh Muhamed ibën Umer Bazmul

 

 

Një nga sektet më mizore ndaj umetit Islam, janë Shijat. Nëse do të interesoheshe që të lexosh për historinë e umetit Islam, duke u nisur nga koha e të Dërguarit – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem – e deri më sot, do të shikoje se pas tyre qëndron ky popull (Shijat), veçanërisht Mexhusët Persian.

Ai që e vrau Umer ibën Khatabin – Allahu qoftë i kënaqur me të – ishte Ebu Lulu, Mexhusi.

Ai që i udhëhoqi trazirat (fitnet) dhe rebelimin kundër Uthmanit, si dhe u bë shkak për vrasjen e tij, ishte (Abdullah) Ibën Sebe, Jehudiju, i cili shfaqte Shi’izëm.

Ai që i futi shkencat e Greqisë së lashtë dhe shkencën e filozofisë, të cilat janë armiqtë e Sheriatit të Allahut, ishte el-Memuni, i cili ishte Shi’it.

Ata që vranë njerëzit përderisa ata ishin duke bërë tauaf (rrotullim) rreth Kabes dhe e morën gurin e zi nga Kabeja, janë Keramitët Shijat Batinij (batinij – ata që shfaqin Islamin, por fshehin kufrin në zemrat e tyre).

Ata që bënë çrregullime dhe i fshinë gjurmët e fesë në shekullin e katërt dhe të pestë, e deri në mesin e shekullit të gjashtë, janë shteti i Fatimijunëve Ubejdijun – Shijave.

Ata që ua lehtësuan luftën Tatarëve kundrejt Muslimanëve dhe i ndihmuan ata, janë Shijat, përmes ministrit Ibën el-‘Alkamij, që ishte Shia.

Ai që futi ideologjinë e revolucioneve, rebelimit kundër qeverive dhe ai që solli ideologjinë e formimit të xhemateve të organizuara në mendimin modern Islamik, është i quajturi Xhemaluddin el-Afganij, Shi’iti i fshehtë. Ky është babai i vërtetë i revolucioneve që kanë ndodhur në botën Islame.

Ai që i dha famë ideologjisë së tij (Xhemaluddin el-Afganij), ishte Hasen el-Benna, i cili mësoi nga Muhamed Abduh, Shejh Muhamed Reshid Rida – kryeredaktori i revistës “el-Menar.”

Ata që e shkatërruan Irakun dhe ia dorëzuan Amerikës, janë Shijat Safauij.

Ata që e shkatërruan Libanin, janë pasuesit e Shijave Safauij (Hizbullahu, sh.p.).

Ata që e shkatërruan Jemenin dhe e rrënuan atë, janë pasuesit e Shijave Safauij (Huthijunët, sh.p.).

Si dhe shumë prova të tjera që ka, se ata (Shijat) qëndrojnë pas ISIS-it, të cilët po bëjnë shkatërrime në tokë.

Ndiq dhe vështro rrjedhën e trazirave të umetit Islam dhe fatkeqësitë në të cilat ka rënë, do të vëresh se ky komponent, ka rol shumë të madh në këto trazira .

Madje, kur do të dalë Dexhalli, do ta pasojnë atë 70 mijë Jehudë nga Asbahani i cili gjendet në Iran, dhe ky është argument se ata do të jenë aty në atë kohë – Allahu e di më së miri. Pra, (Shijat) janë ata të cilët do t’i përkrahin Jehudët.

O Allah! Ndaloje sherrin e tyre ndaj Islamit dhe Muslimanëve! Kurthet e tyre bëji që të bien në qafat e tyre! Na ndihmo kundër tyre me Fuqinë Tënde. O i Plotfuqishëm! O i Lartë.  

 

Përktheu: Jeton Shasivari

 

 

صحح معلوماتك 24

أشأم الفرق على أمة الإسلام هم الشيعة ، لو استقرأت تاريخ الأمة الإسلامية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لوجدت وراءه هؤلاء القوم ، وخاصة الفرس المجوس.

الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبولؤلؤة المجوسي.

الذي قاد الفتنة والخروج على عثمان وتسبب بقتله ابن سبأ اليهودي، الذي أظهر التشيع.

الذي أدخل العلوم اليونانية وعلم الفلاسفة أعداء الشرائع الإلهية هو المأمون وكان شيعياً.

الذين قتلوا الناس في المطاف واقتلعوا الحجر الأسود من الكعبة هو القرامطة الشيعة الباطنية.

الذين أدخلوا الفوضى وطمسوا معالم الدين في القرن الرابع والخامس إلى منتصف السادس هم دولة الفاطميين العبيدين الشيعية.

الذين مهدوا للتار في حربهم على المسلمين وساعدوهم هم الشيعة عن طريق الوزير ابن العلقمي الشيعي.

الذي أدخل فكر الثورات والخروج على الأنظمة وجاء بفكرة الجماعات التنظيمية في الفكر الإسلامي الحديث هو ذلك المدعو جمال الدين الأفغاني الشيعي المتخفي فهو الأب الحقيقي للثورات التي حصلت في العالم الإسلامي والذي يشيد بفكره حسن البنا، وتتلمذ على يديه محمد عبده، شيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار!

الذين خربوا العراق وسلمتهم إياها أمريكا هم الشيعة الصفوية.

الذين خربوا لبنان هم أتباع الشيعة الصفوية.

الذين خربوا اليمن ودمروه هم أتباع الشيعة الصفوية.

والقرائن كثيرة في أنهم وراء داعش ، التي عاثت في الأرض فساداً.

تتبع وانظر في كل سياقات نكبات الأمة الإسلامية وما وقع فيها من بلاء ترى لهذا العنصر اليد العظمى فيه.

حتى لما يخرج الدجال سيتبعه سبعون ألفا من يهود أصبهان التي بإيران ، دليل أنهم لا يتواجدون في ذلك الوقت إلا فيها، والله اعلم. فهم الذين يؤون اليهود.

فاللهم اكف الإسلام والمسلمين شرهم، ورد كيدهم في نحرهم، وانصرنا عليهم بقوتك يا عزيز يا جبار.