Bismilah...

Autor: Shejkh Rabij' ibën Hadij el-Medkhalij

15 mars 2015

Vëlla Khalid Dahuij - Allahu e begatoftë, e ruajtë dhe e shpërbleftë me të mira për mundin e tij në përhapjen e davetit selefij.

Dëgjova fjalën tuaj për hapjen e një merkezi për vëlla Nezarin dhe vëllezërit e tjerë në Sudan dhe unë frikësohem nga fjala “Merkez” dhe nga fjala “Shoqatë” se këto të shpien në devijim, prandaj shikoni si t'u ndërtoni atyre një xhami të madhe ku mund të bëhet mësim dhe davet për tek Allahu i Lartësuar dhe të përhapet daveti në Sudan dhe Afrikë in shae Allah.

Klikoni këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj