Bismilah...

Shejkh Mukbil Ibn Hadij el-Uadi’ij
Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=115250Ka thënë Shejkh Mukbil Ibn Hadij el-Uadi’ij (rahimehullah):

“Dhe ato shoqata të cilat nuk lejohet të hapen përveç se me përmbushjen e disa kushteve, që të jenë nën mbikqyrjen e zyrës së cështjeve sociale, që të ketë zgjedhje në to (për zgjedhjen e kryesisë së shoqatës) dhe që t’i vendosin paratë e tyre nëpër bankat që punojnë me kamatë, dhe pastaj njerëzit e atyre shoqatave i mashtrojnë njerëzit duke thënë: “A është harram ndërtimi i xhamive, hapja e puseve të ujit dhe kujdesja për jetimët?”

U thuhet atyre mashtruesve: O ju mashtruesa, kush u tha juve se këto gjëra janë harram? Ajo që është harram është hizbija, është përçarja e Muslimanëve dhe humbja e kohës suaj duke lypur lartë e poshtë. Dhe me të vërtetë, tani është shndërruar umreja në Ramadan në udhëtim për të lypur.”

 

 

 

Përktheu Alban Malaj