Dy tefsire (komentime) për ajetin:

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ

“Mesihu - Isai, i biri i Merjemes, është vetëm i Dërguar i Allahut dhe Fjala e Tij, të cilën ia ka dërguar Merjemes.” En-Nisa, 171

 

1 – Tefsriri i Taberijut:

 

Kurse Fjala e Tij:

وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ

“Fjala e Tij, të cilën ia ka dërguar Merjemes.” En-Nisa, 171

 

Vërtetë, Ai (Allahu) me “Fjalën” ka për qëllim misionin me të cilin Allahu i urdhëroi melaiket e Tij që t’ia dërgojnë atë Merjemes, përgëzim nga Allahu për atë, të cilën e ka përmendur Allahu, i Plotë-lavdishmi, në Fjalën e Tij

:

 

 

إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ

“(Kujto) kur engjëjt thanë: “O Merjeme! Allahu të jep lajmin e mirë për një Fjalë prej Tij.” Ali-Imran, 45

 

D.m.th mision prej Tij si dhe përgëzim prej Tij.

 

Burimi: http://www.qurancomplex.org/Quran/tafseer/Tafseer.asp?l=arb&t=tabary&nSora=4&nAya=171#4_171

 

2 – Tefsiri i Begauijut:

 

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ

“Mesihu - Isai, i biri i Merjemes, është vetëm i Dërguar i Allahut dhe Fjala e Tij.” En-Nisa, 171

 

E ajo është Fjala e Tij:  كُنْ bëhu.

 

Kështu që ai (Isa) u bë njeri pa baba. Po ashtu , ka mendime tjera për këtë ajet.

 

أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ

“...të cilën ia ka dërguar Merjemes.” En-Nisa, 171

 

D.m.th i ka treguar dhe e ka njoftuar atë.

 

Burimi: http://www.qurancomplex.org/Quran/tafseer/Tafseer.asp?l=arb&t=baghawi&nSora=4&nAya=171#4_171

 

Përktheu: Jeton Shasivari