Autor: Shejkh Muhamed bin Salih el-Uthejmin (1421 h.)

Burimi: el-Menahij el-Lefdhije, fq. 194-195

 

Pyetje: Çfarë gjykimi ka fjala e disa njerëzve që thonë: “U varros në banesën e fundit”?

Përgjigje: Fjala “U varros në banesën e fundit,” është haram dhe nuk lejohet, ngase kur ti thua “Në banesën e fundit” kjo nënkupton që varri është vendi i fundit për të dhe kjo fjalë përmban mohim të ringjalljes. Të gjithë Muslimanët e dinë se varri nuk është vendi i fundit, ndryshe nga ata që nuk besojnë në Ditën e Fundit. Sipas tyre varri është vendi i fundit, ndërsa për Muslimanin varri nuk është vendi i fundit.

Një arab dëgjoi një burrë duke recituar fjalën e Allahut të Lartësuar:

﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾

“Ju jeni preokupuar me përfitimet e dynjasë, derisa t’i vizitoni varrezat.” Et-tekathur, 1-2

Me këtë rast, ai tha: “Pasha Allahun, vizitori nuk është vendas.” Sepse ai që shkon për vizitë diku, do të largohet.

Kështu që, ringjallja do të ndodh patjetër dhe kjo (fjala e arabit) është e saktë. Andaj, është obligim që të lihet kjo shprehje, sepse nuk thuhet për varrin që ai është “Banesa e fundit” ngase vendi i fundit është ose Xheneti, ose Zjarri në Ditën e Kijametit.

 

Përktheu: Muhamed Kallashi