Autor: Shejkh Salih el-Feuzan

Burimi: http://www.sahab.net/forums/?showtopic=124546

Pyetje: Ç’gjykim ka ai që mohon daljen e Dexhallit?

Përgjigje: Ky nëse i di argumentet dhe mohon, atëherë është qafir, sepse ai ka mohuar diçka që ka ardhur nëpërmjet shumë transmetimeve nga i Dërguari – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem. Ama nëse është injorant dhe nuk i di argumentet, atëherë i bëhet e qartë, duhet t’i bëhet e qartë, dhe nëse këmbëngul në mohimin (e Dexhallit), atëherë mbi të gjykohet me kufër. Po, sepse ai është përgënjeshtrues i Allahut dhe të Dërguarit të Tij – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem. Po.

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj