Autor: Shejkh Abdur-Rrazzak ibën Abdul-Muhsin el-Abbad

Burimi: Kitabudh-dhikri ued-du'aai

 

 

 

 Du`aja para hyrjes në banjë

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

Allahumme innii e'uudhu biKe minel-khubuthi uel-khabaith

 

“O Allah! Kërkoj mbrojtjen Tënde prej të keqes së shejtanëve (prej njerëzve dhe xhinëve) meshkuj dhe femra!” [1]

 

 

 

Du`aja pas daljes nga banja

 

غُفْرَانَكَ

GufraneKe

 

“Kërkoj faljen Tënde o Allah!” [2]

 

 

 

Fundnotat:

[1] Transmeton Enes ibn Malik – RadijAllahu anhu –, i cili thotë: Pejgamberi – sal-lAllah alejhi ue sel-lem – kur hynte në banjë thoshte: “O Allah! Kërkoj mbrojtjen Tënde prej të keqes së shejtanëve (prej njerëzve dhe xhinëve) meshkuj dhe femra!” [Transmeton Bukhari 142, Muslimi 375]

 

[2] Transmeton nëna e besimtarëve, Aisheh – RadijAllahu anha –, e cila thotë: Pejgamberi – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – kur dilte nga banja thoshte: “Kërkoj faljen Tënde o Allah!” [Transmeton Ebu Daudi 30, et-Tirmidhi 7]

 

 

 

Përktheu: Servet Mata