Bismilah...

Autor: Abdur-Rezzak bin Abdul-Muhsin el-‘Abbad el-Bedër

Burimi: Kitabu edh-Dhikri ued-Du’a, fq. 172-173

 

💠 Lutjet që mos të marrim mësysh diçka

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Ma sha Allahu la ku’uete il-la bil-lah

 

“Ashtu siç do Allahu dhe nuk ka fuqi vetëm se me Allahun.” [1]

 

اَللَّهُمَّ بَارِكْ

Allahumme baarik

Allahu e bekoftë! [2]

 

💠 Lutjet (Suret) që të mbrohemi nga syri i keq i njerëzve

Këndimi i Sureve Felek dhe Nas. [3]

__________________

[1] Allahu i Lartësuar thotë: “Sikur të hyje në kopshtin tënd dhe të thoje “Ashtu siç do Allahu dhe nuk ka fuqi vetëm se me Allahun!” El-Kehf, 39

[2] Transmetohet nga Sehël bin Hunejf, radijAllahu anhu, se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Nëse dikush prej jush shikon diçka që e mahnit te vëllai, vetja dhe pasuria e tij, le t’i lutet Allahut që ta begatojë atë, sepse mësyshi është i vërtetë dhe ndodh!” (Transmeton Ahmedi, 15700).

[3] Transmetohet nga Ebu Sei’di, radijAllahu anhu, se ka thënë: “I Dërguari i Allahut kërkonte mbrojte nga Allahu kundër Xhinëve dhe mësyshit (me lutje të ndryshme), derisa zbritën el-Meu’idhatan (Suret Felek dhe Nas). Kur zbritën këto dyja, lutej me këto dyja kurse tjerat i linte.” Transmetojnë Tirmidhiu (2058) dhe Ibën Maxhe (3511).

 

Përktheu: Jeton Shasivari