Shejkh Salih el-Luhajdan

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=129447

Pyetje: Cili është gjykimi i njerëzve (muslimanëve) të thjesht që pasojnë sektet dhe medh’hebet e devijuara?

Përgjigje, Shejkh Luhejdan: Ata janë prej atyre. Kush e konsideron veten se është në Akiden e këtij sekti të devijuar edhe në qoftë se është musliman i thjeshtë që nuk i dinë veçoritë e atij sekti, ai është prej tyre.

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari