Shejkh Abdul-'Azijz bin Baz

Pyetje: Ai që lavdëron dhe vlerëson njerëzit e bidatit, a konsiderohet prej tyre?

Përgjigje nga Shejkh 'Abdul-'Azijz Ibën Baz: "Po, nuk ka dyshim. Ai që i lavdëron ata po thërret drejt tyre. Ai thërret drejt tyre dhe është thirrësi i tyre."

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Alban Malaj