Bismilah...

Autor: Shejkh Salih el-Feuzan

 

Pyetje: Shejkh i nderuar, Allahu ju dhëntë sukses, ky pyetës thotë: A i lejohet davetçiut selefi që të vizitojë xhamitë e pasuesve të epsheve dhe pasuesve të bidateve si dhe të marrë pjesë në aktivitetet e tyre dhe në seminaret e tyre? A hyn kjo çështje te bashkëpunimi me ta dhe miqësimi i tyre?

Përgjigje: Po, hyn te miqësimi i tyre. Ai s’duhet të prezantojë në festimet e tyre dhe s’duhet të prezantojë në seminaret e tyre, sepse ai do të bjerë në të njëjtat bidate që ranë ata, kështu edhe ai do të preket nga ato bidate.

 

Përktheu: Alban Malaj