Shejkh Salih el-Feuzan

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=141449

Pyetje:

(Pyetësi) thotë: Allahu ju dhëntë të mira dhe ua ngrittë gradën tuaj, cili është gjykimi i fjalës se "Pejgamberi – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem – ka gabuar në disa metoda të Davetit"?

Përgjigje:

E lusim Allahun për mirëqenie! Ai që thotë se i Dërguari ka gabuar në metodat e Davetit, kjo konsiderohet riddeh (dalje) nga Islami. Ai që e konsideron të Dërguarin të gabueshëm në Sheriatin e tij dhe me atë që erdhi ai, kjo është riddeh nga Islami – e lusim Allahun për mirëqenie. Në vend që të thotë unë kam gabuar në pasimin e të Dërguarit – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem -, filan xhemati ka gabuar në pasimin e të Dërguarit, dhe në thirrjen për tek Allahu. Ai që gabon nuk është i Dërguari, ata që gabojnë janë njerëzit.

Përktheu: Jeton Shasivari